WINNY, CZY NIEWINNY ???


Na internetowym profilu Urzędu Gminy Stare Babice pojawił się wczoraj (12 lipca 2022 r.) wpis o ogłoszeniu Wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Wyrok jest nieprawomocny i zapewne "wstępnie ukarany" będzie się od niego odwoływał (tak mi się bynajmniej wydaje). O całej sprawie pisałem na blogu już wcześniej, bo w lipcu 2021 r. oraz w październiku 2021 r. Zamieszczam też do artykułu wcześniej nigdzie nie publikowane zdjęcie ilustracyjne, które ktoś wydrukował i położył w dniu 31 marca br. na stoliku w Urzędzie Gminy (przed jedną z sesji lub komisji). Wcześniej pisałem tutaj o sprawach gminnych i wspominałem o podobnym zdjęciu, gdzie było napisane "Murem za Sobczakiem".

cytat z fb UGSB: "Ogłoszenie Wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, II Wydział Karny w sprawie przerobienia w celu użycia za autentyczny dokumentu w postaci uzasadnienia do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XXXV/360/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. przez Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice nieprocedowanego przez Radę Gminy.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, II Wydział Karny w dniu 12 lipca 2022 r. o godzinie 12:30 w sprawie oskarżenia przeciwko Przewodniczącemu Rady Gminy Stare Babice wydał nieprawomocny wyrok (sygnatura akt II K 1617/21) w ramach którego uznał Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice za winnego zarzucanych mu czynów.

Dodatkowo Sąd Rejonowy w Pruszkowie, II Wydział Karny orzekł o wymierzeniu kary:
  • 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat;
  • obowiązek informowania Sądu o przebiegu okresu próby;
  • zakaz zajmowania stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego przez okres 3 lat;
  • publikację wyroku na stronie internetowej Wojewody Mazowieckiego przez okres 2 miesięcy;
  • obciążenie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice kosztami i opłatami sądowymi.
Wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie, II Wydział Karny jest nieprawomocny."

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA