Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2020

DODATKOWE FINANSE NA POHULANKĘ I ALEJĘ DĘBÓW

Obraz
DOBRE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA STARE BABICE  Na ostatniej (zdalnej) Sesji Rady Gminy Stare Babice wprowadzono kilka zmian budżetowych. Dla mieszkańców Starych Babic dwie wydają się bardzo ważne. 1. Wprowadzono nowe zadanie - "Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II" - kwota 109 000,00 zł.  Przypomnijmy, że z Funduszu Sołeckiego na bieżący rok mieszkańcy przeznaczyli na ten cel kwotę 20 000,00 zł. Jest zatem realna szansa, że inwestycja, która  wpłynie m. in. na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i szkolnych dzieci w całości zostanie zrealizowana w tym roku.  2. Zwiększono także o 3 mln zł. kwotę na "Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach". Łącznie na ten cel przeznaczonych zostało 5 200 000,00 zł. W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Stare Babice ogłosił przetarg w tej sprawie, więc przy dobrych wiatrach rozpoczęcie prac powinno nastąpić w połowie bieżącego roku. Jako radny tej miejscowości składam g

NASZE INTERWENCJE W TERENIE

Obraz
W dniu wczorajszym, tj. 20 kwietnia 2020 r., reagując na zgłaszane przez mieszkańców ul. Dworkowej uwagi dotyczące stanu jezdni po wykonaniu prac ziemnych związanych z budową kanalizacji wraz z Zastępcą Wójta Gminy Stare Babice  Tomaszem Szubą  i pracownikami gminnych referatów oraz Radną/Sołtys  Lucyną  Skrzeczkowską , w obecności przedstawiciela wykonawcy i kierownika z GPK Eko-Babice sp. z o.o. dokonaliśm y wizji lokalnej i przeprowadziliśmy rozmowy dot. poprawy zastanego stanu. Wykonawca poinformował, że prace mają się już ku końcowi i pozostały jedynie drobne poprawki i odbiory oraz prace związane właśnie z odtworzeniem jezdni po wykonaniu inwestycji. Wykonawca zobowiązał się doprowadzić ulicę Dworkową (do stanu nie gorszego, jaki zastał) w jak najszybszym czasie. Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych terminów, ale mieszkańców prosimy o cierpliwość. Ponadto Z-ca Wójta przedstawił nam aktualny stan prawny tejże drogi oraz wstępną koncepcję jej modernizacji (wraz z u

NIEDZIELNE KOSZENIE TRAWY

Obraz
Przed nami kolejne ciepłe dni i pory roku. Przychodzi też oczywiście czas, aby w swoich przydomowych ogródkach rozpocząć koszenie trawników. Wolne od pracy niedziele wręcz zachęcają, aby w świąteczne dni także uruchamiać swoje kosiarki i podkaszarki. Czy kosicie trawę w niedzielę??? - jakby dziś o to zapytać na forach internetowych, zapewne zdania byłyby podzielone. Tradycjonaliści i obrońcy niedzieli jako dnia przeznaczonego na wypoczynek (i modlitwę) chcieliby ciszy, za to pracujący (np. w korporacjach) tłumaczyliby, że tylko w niedzielę mają czas aby zająć się ogrodem, niejednokrotnie porównując pracę z kosiarką do ćwiczeń relaksacyjnych i odprężających. Sprawa jest wyjątkowo drażliwa dla posiadaczy działek i ogrodów. Niedzielne koszenie trawy nierzadko doprowadza do sąsiedzkich sporów, nasyłania służb publicznych, a nawet zakładania spraw sądowych. Właściwie polskie i europejskie prawo nie zabrania koszenia trawy w niedzielę. Jest z tym trochę tak, jak ze smrodem z komp

INTENSYWNY POCZĄTEK MIESIĄCA

Obraz
Początek miesiąca był bardzo intensywnym czasem. Dużo się działo, bo i przecież urzędowa akcja maseczkowa dla Mieszkańców, kolportaż prasy (Goniec Babicki i Kurier Izabeliński), wideorelacja z Niedzieli Palmowej w Parafii Babice, zdalna Sesja Rady Gminy Stare Babice oraz praca zawodowa w PSP. W "bezpiecznym opancerzeniu" i z zachowaniem prawa i rezimów sanitarnych wszystko udało się bezpiecznie doprowadzić do końca.  Nie udałoby się to wszystko, gdyby nie współpraca z wieloma osobami i instytucjami, którym to bardzo, ale to bardzo dziękuję . Michał Starnowski

ZIELONE TABLICE REJESTRACYJNE

Obraz
Od 1 stycznia 2020 kierowcy samochodów elektrycznych i wodorowych mogą już występować do wydziałów komunikacji o nowe tablice rejestracyjne. Tablice są koloru zielonego i podobnie jak inne, dotychczas stosowane mają czarne litery i cyfry. Przepis nie dotyczy samochodów z napędem hybrydowym. Nowe, zielone tablice trafiają na samochody elektryczne i wodorowe na podstawie przepisu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jest to zatem forma promocji samochodów, które nie zanieczyszczają środowiska spalinami. W praktyce nowe oznakowanie samochodów elektrycznych ma (w szczególności) na celu wyróżnienie pojazdów, aby bez oporów ich kierowcy mogli wjeżdżać na bus-pasy i tam gdzie jest to dopuszczone, korzystać z parkowania bez opłat. Tak oznakowany pojazd jadąc pasem dla autobusów nie zostanie zatrzymany przez policję - nie powinien być też strąbiony przez kierowców innych pojazdów, którzy w tym czasie na innych pasach stoją w korkach (stop agresji na drogach). Zielone