Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2021

BABICKA AFERA UCHWAŁOWA

Obraz
Mgła nad Gminą Stare Babice.   Czy Pan Kuncewicz powinien odejść ?? Po tym, jak grupa radnych zrzeszona w klubie  "Łączy nas Gmina"  na przełomie czerwca i lipca podczas obrad Rady Gminy Stare Babice  (obrady z przerwami trwały 3 dni)  nie udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.  Wójtowi Gminy Stare Babice  Sławomirowi Sumce,  teraz  Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz dopuścił się "sfałszowania" uchwały w tej sprawie, a dokładnie przekazał uchwałę absolutoryjną z innym uzasadnieniem niż to procedowali radni. Jak informuje  Radna Marta Pamięta  -  "Zostało ono zmienione po sesji, w trakcie przygotowania uchwał do podpisu, na polecenie służbowe Przewodniczącego Rady”  - notatka pracownika BORG z dnia 19 lipca 2021 r. Piszący te słowa Radny Michał Starnowski przypomniał,  że podobny proceder w sąsiedniej gminie Ożarów Maz. zakończył się procesem i skazaniem ówczesnego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego -