Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2021

ZUZELA PRYMASA TYSIĄCLECIA

Obraz
Zuzela to niewielka wieś, położona na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w powiecie ostrowskim, w gminie Nur. Tam, 3 sierpnia 1901 roku (120 lat temu) urodził się Stefan Wyszyński, późniejszy ksiądz, biskup, kardynał, prymas Polski, a obecnie także błogosławiony. Mały Stefan urodził się jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie. Tego samego dnia został ochrzczony w miejscowej parafii, gdzie Jego ojciec Stanisław był organistą. W miejscowości, do której pielgrzymują coraz większe grupy wiernych znajduje się wspomniany powyżej Kościół pw. Przemienienia Pańskiego oraz muzeum lat dziecięcych kardynała Stefana Wyszyńskiego. W świątyni stoi drewniana, niebieska chrzcielnica. Przy niej umieszczono tablicę, na której napisano: "Przy tej chrzcielnicy w starym kościele 18 sierpnia 1901 r. został ochrzczony Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia". Różnica 15 dniowa w ww. zapisie zwraca uwagę, ale jak udało się ustalić na miejscu, odmienność pochodzi z zastosowania w tablicowym wpisie kal

SARKOFAG BŁOGOSŁAWIONEJ

Obraz
Nie wszyscy wiedzą, że szczątki Matki Róży Czackiej przeniesiono dla kaplicy. Z związku z beatyfikacją Matki Róży Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, która Błogosławioną została ogłoszona w dniu 12 września br. (uroczystości odbyły się w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej), w ostatnich dniach do Lasek przyjeżdżają dość licznie zorganizowane grupy, rodziny czy pojedyncze osoby. Nic to dziwnego, bo każdy wierny, historyk, czy też podróżnik pragnie poznać miejsce, gdzie żyła i pracowała Błogosławiona. Róża Maria Czacka, która urodziła się w 1876 roku, a w 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (1911), zmarła w 1961 roku i pochowana została na przyzakładowym cmentarzu w Laskach. Corocznie w rocznicę Jej śmierci (15 maja), kiedy to obchodzone jest Święto Ośrodka, o poranku modlono się przy Jej grobie. Tymczasem tuż przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia doczesne szczątki Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety od Krzyża, Róży Czackiej spoczęł

TRYTEW ZABOROWSKA PRZECHODZI DO HISTORII

Obraz
23 września 2021 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Trytew Zaborowska. Trytew Zaborowska, to właściwie część miejscowości Mariew, położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice. W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Ławy, Wólka, Mariew, Wiktorów i Buda. Miejscowość ta o numerze TERYT 1059082, to dawniejsza osada puszczańska, obecnie opuszczona i niezamieszkana. Pozostałościami osady są ruiny drewnianego domu, słupy energetyczne i ziemianka, gdzie swoje zimowisko znajdują nietoperze. W uzasadnieniu do uchwały RG napisano: " Nie ma i nie było nigdy żadnych meldunków w tej miejscowości, nazw ulic ani nadawanych numerów porządkowych. W bazie danych ewidencji gruntów powiatu warszawskiego zachodniego nigdy nie figurował obręb ewidencyjny o tej nazwie, a o