Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2018

MAŁY SUKCES A CIESZY

Obraz
Radni uchwalili fundusz sołecki na 2019 r. Fundusz sołecki - są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Środki z funduszu sołeckiego najczęściej przeznaczane są na: budowę, remont i doposażenie placów zabaw dla dzieci, naprawę chodników, zapewnienie porządku we wsi (np. postawienie koszy na śmieci), zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, wykonanie oświetlenia ulic, placów zabaw, organizację festynów, druk ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa lub wykonanie projektów uspokojenia ruchu na drogach gminnych (...za UG Izabelin). Ponadto warto zaznaczyć, że nowelizacja ustawy zezwoliła na wykorzystanie środków z funduszy sołeckich przez kilka wiosek, czyli od kilku lat sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia (np. wyposażać jeden plac zabaw z przeznaczeniem dla dzieci z dwóch wsi, wydatkować pieniądze na zakup sprzętu ppoż. dla OSP, itp.) Od kiedy w 2014 roku zaczą

NA DEPTAKU W CIECHOCINKU

Obraz
Majówka w tym roku była tak długa, że niektórzy w połowie nie mieli ochoty już świętować. U mnie było strażacko-pracująco, pożarniczo-uroczyście, ogrodowo-pracująco i rodzinnie-wyjazdowo.  Na niekonwencjonalne zakończenie majówki wybraliśmy chyba najbardziej znane uzdrowisko z tężniami solnymi. Jednym słowem była to podróż... z drzewem do lasu, czyli z rodziną do Ciechocinka. Nie powiem - było fajnie, ale tak jak jeszcze nie nadaję na falach "Radia Nostalgia", tak Ciechocinka również nie mogę zaliczyć do tych najbardziej wymarzonych miejsc. Michał Starnowski

BLOKOM W GMINIE MÓWIMY "NIE"

Obraz
Jeszcze dobrze nie ucichł szum medialny, spowodowany chęcią zabudowy działki powojskowej w tzw. Lesie Bemowskim, czy wydzielenia terenów pod budowę cmentarza komunalnego w Wojcieszynie a już pojawiły się nowe plany dotyczące zabudowy terenów w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Otóż w okolicach trasy S8, nieopodal ulic: Gościnnej i Św. Mikołaja (vis a vis Decatlonu) miałby powstać 8-9 piętrowy budynek wielorodzinny. Na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Stare Babice radnym tłumaczono, że na tym terenie mogłoby powstać wielkopowierzchniowe centrum handlowe, tymczasem planowane zmiany mogą spowodować, że w samym środku przestrzeni obecnie przeznaczonej pod zabudowę o wysokości maksymalnej 12 i 14 m dopuści się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, o bardzo dużej intensywności zabudowy. Co więcej - wyznaczono obszar, w którym maksymalną wysokość zabudowy określono na 26 m (tj. ok. 7 8 kondygnacji), z miejscowymi wyniesieniami do 29 m (tj. 8-9 kondygnacji). Nie dziwi więc fakt, że m

PODRÓŻ DO GDYNI

Obraz
Warto poznawać Polskę, dlatego też lubimy rodzinnie włóczyć się po kraju i odkrywać nowe, nieznane jeszcze okolice. Końcówka kwietnia 2018 roku, to podróż do Gdyni i fotka przy dawno niewidzianym Darze Pomorza oraz zwiedzanie Mierzei Wiślanej. Korzystając ze sposobności odwiedziliśmy także gdyńskie Oksywie i zapaliliśmy znicz na mogile aktorki śp. Anny Przybylskie j (to zdjęcie udostępniłem na moim profilu na facebooku). Michał Starnowski