NA KOMISJI W URZĘDZIE DZIELNICY BEMOWO


Na zaproszenie Magdaleny Gogol - Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Bemowo oraz Macieja Bartosiaka - Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo, przedstawiciele babickiego samorządu (radni) oraz przedstawiciele mieszkańców wzięli udział w posiedzeniu połączonych Komisji: Inwestycji i Ładu Przestrzennego oraz Ochrony Środowiska.

Posiedzenie miało miejsce w dniu 30 maja 2022 r. o godz.17.30 w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.


Na spotkanie z warszawskimi radnymi przybyli przedstawiciele Lasów Miejskich Warszawa w osobie Zastępcy Dyrektora ds. gospodarki leśnej Pani Andżeliki Gackowskiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego (Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Pani Agnieszka Zera), kilkoro Radnych Gminy Stare Babice z Przewodniczącym RG Panem Henrykiem Kuncewiczem na czele oraz mieszkańcy, którzy interesują się sprawami ochrony środowiska i inwestycjami realizowanymi na granicy Warszawy i Starych Babic. Byłem tam i ja.


Niestety na spotkaniu nie pojawił się nikt z Urzędu Gminy Stare Babice, co w znacznym stopniu ograniczyło merytoryczną rozmowę. Radni jak wiadomo są w gminie władzą uchwałodawczą, a władzą wykonawczą, która dysponuje wiedzą w zakresie realizowanych i planowanych inwestycji jest Wójt Gminy Stare Babice, a za Jego pośrednictwem Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów.


Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali przedstawiciele Lasów Miejskich i Przedstawiciele Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz Radni Gminy Stare Babice w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy.


A sprawy były ważne, ponieważ w ostatnich miesiącach pojawiło się w przestrzeni publicznej wiele informacji w zakresie przeprowadzanych inwestycji w Lesie Bemowskim oraz w innych przestrzeniach na styku Gminy Stare Babice oraz Dzielnicy Bemowo.


Rozmawiano więc o następujących inwestycjach: ścieżce rowerowej, która ma prowadzić przez Las Bemowski i łączyć Stare Babice z Dzielnicą Bielany (ścieżka wzdłuż torów kolejowych), przebudowie ul. Decowskiego i budowie ścieżki rowerowej od ul. Decowskiego do rezerwatu Łosiowe Błota. Ponadto radni pytali o aktualny status działki nr 180 i jej przyszłego przeznaczenia; planowania przestrzennego na granicy Bemowa i Starych Babic, w tym w szczególności przy trasie S8 w pobliżu ulic: Gościnnej oraz Świętego Mikołaja oraz przebudowie oraz kwestii ruchu drogowego na ulicy Hubala-Dobrzańskiego.


Radni Dzielnicy Bemowo i Gminy Stare Babice, mając na względzie dobrosąsiedzkie relacje oraz dobro Mieszkańców obydwu Gmin, wyrazili wolę współpracy w ww. kwestiach.


Michał Starnowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA