ILE PALIWA MOŻNA MIEĆ W GARAŻU?


Wybuch wojny w Ukrainie wywołał w ostatnich dniach lutego br. falę paniki wśród kierowców. Na stacjach paliw utworzyły się kolejki, a zgromadzone zapasy wyprzedano w kilka godzin. Na części stacji wprowadzono też limity ilościowe. Ludzie wlewali paliwa do wszystkiego co możliwe, nie wyłączając z tego słoików po ogórkach.

Warto jednak pamiętać, że tankowanie i gromadzenie paliwa ma pewne ograniczenia. Polskie przepisy ściśle określają zasady przewozu i magazynowania paliw płynnych, a za ich złamanie grozi do 5 tys. zł. grzywny a nawet kara aresztu.

Oleje napędowe i benzyny silnikowe mogą być przewożone jedynie w atestowanych i certyfikowanych szczelnych i zamkniętych pojemnikach, przeznaczonych do konkretnego typu paliwa. Aby nie doszło do zapłonu lub wybuchu należy je też w odpowiedni sposób przewozić i magazynować. Ustalone zostały też pewne limity, które wynoszą odpowiednio: maksymalnie 60 litrów na naczynie i maksymalnie 240 litrów na "jednostkę transportową", czyli pojedynczy pojazd (również z przyczepą).


W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) ściśle określono limity dotyczące przechowywania paliwa w gospodarstwach domowych. I tak zgodnie z polskim prawem dopuszcza się przechowywanie: do 200 l benzyny w garażach wolnostojących (tzw. blaszakach) o powierzchni do 100 m2 wykonanych z materiałów niepalnych oraz do 60 l oleju napędowego lub 20 l benzyny w garażach innych niż wolnostojące o powierzchni do 100 m2, czyli w garażach będących przybudową budynku mieszkalnego lub garażu w zabudowie tzw. szeregowej.

Ciecze powinny być przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadających szczelne zamknięcia. W garażach nie jest też dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach.

Przechowywanie większych ilości paliw płynnych możliwe jest wyłącznie w naziemnym zbiorniku dwupłaszczowym, przeznaczonym do tego celu i po spełnieniu wymagań w zakresie dozoru technicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zanim jednak pod wpływem chwili (a jest ich coraz więcej - patrz wojna na Ukrainie lub wcześniej Covid-19) zdecydujemy się na dodatkowe, interwencyjne tankowania, pamiętajmy, że benzyna wraz z czasem traci swoje właściwości, co z reguły prowadzi do trudności z uruchomieniem zimnego silnika.

spisał Michał Starnowski, fot. pixabay.com

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA