ODDAĆ KRÓLOWI TO, CO KRÓLEWSKIE

Na stronie Gminy Stare Babice o tym nie przeczytasz. Od trzech lat, czyli od ostatnich wyborów samorządowych schemat przeprowadzanych komisji i sesji w zdecydowanej większości jest podobny. Obserwuje się znaczne „tarcia” pomiędzy wójtem i niektórymi radnymi. Wójt za pośrednictwem swoich pracowników, mając swój oręż w postaci gminnych: gazety, strony internetowej i mediów społecznościowych czasami opublikuje pełen emocji artykuł, w którym skrytykuje postępowania tych radnych, których postrzeganie rozwoju gminy różni się z aktualną wizją rządzących gminą włodarzy.

Można się z takim stanem zgadzać lub nie, ale zawsze należy oddać królowi to, co królewskie. Jeżeli zatem 26 listopada 2021 r. w mediach Urzędu Gminy Stare Babice ukazał się artykuł, że dzień wcześniej radni wprawdzie nie jednogłośnie, ale odrzucili projekty uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok i w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036, co mogło spowodować całkowity brak możliwości realizacji w 2021 r. szeregu różnych zadań, to chwilę później, bo już 30 listopada 2021 r. odbyła się nadzwyczajna XL Sesja Rady Gminy Stare Babice (zwołana przez przewodniczącego na wniosek wójta), podczas której radni poprzez przyjęcie uchwały zatwierdzili zaproponowane wcześniej zmiany. Należy dodać, że tym razem wójt wsłuchał się we wcześniejsze apele części radnych (choć kilka dni wcześniej nie wsłuchał się) i dokonał pewnych korekt w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, co tym razem usatysfakcjonowało wszystkich radnych. Można współgrać? Można!!!

Na próżno jednak szukać w mediach gminnych, że przyjęta z ostatnim dniem listopada uchwała RG odblokowała wiele wydatków związanych z bieżącą działalnością urzędu, straży, szkół i innych, a przecież o to prosił wójta Sławomira Sumkę piszący te słowa radny Michał Starnowski. Tak moim zdaniem powinny funkcjonować media gminne, nie tylko starając się podsycać atmosferę, ale także ją uspokajać.


Manipulacyjnym majstersztykiem za to można ogłosić artykuł opublikowany w mediach gminnych również 26 listopada 2021 r. pt. "Nowe diety radnych i wynagrodzenie wójta". Analizując opublikowany tekst dowiadujemy się (i słusznie), że podjęcie uchwały wynikało z treści nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, wprowadzonej ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Zapis ten dotyczy wójtów, burmistrzów i prezydentów i wyrównuje wynagrodzenia powyższych, które to zostało „obcięte” przez władze państwowe w 2018 r. Dalej dowiadujemy się, że po podjęciu uchwały całkowite wynagrodzenie Wójta Gminy Stare Babice, ze wszystkimi dodatkami wynosić będzie 18 117 zł (brutto), czyli (przyp. red.) 90% możliwego uposażenia.

I rzeczywiście jest to prawda, ale nikt z czytelników nie wyczyta w tymże artykule, że projekt uchwały przekazany przez samego wójta zakładał podwyżkę do kwoty ponad 20 tysięcy brutto, czyli 100% możliwego uposażenia. Dwóch radnych (Henryk Kuncewicz i Michał Starnowski) wniosło o dokonanie zmian w przedłożonej uchwale, przy czym ten pierwszy wnioskował o kwotę zbliżoną do 85% możliwego uposażenia, a ten drugi o 90%, co byłoby podobnym do przyznanego dwa dni wcześniej wynagrodzenia wójtowi gminy Izabelin. Ostatecznie rada gminy Stare Babice przyjęła propozycję przedłożoną przez Michała Starnowskiego, lecz tego wszystkiego już niestety na stronie gminnej nie odnajdziesz.

Radni zagłosowali również za uchwałą zmieniającą uchwałę z dnia 23 września 2021, w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Stare Babice. Na stronie UG Stare Babice jak zwykle wszystkich radnych wrzucono do jednego worka pisząc, że diety zostały podniesione do maksymalnej kwoty (a przepraszam, szpilę wbito radno-sołtysom wypominając im, że pobierają jeszcze diety sołtysów oraz inkaso od podatku). A przecież należy przypomnieć, że już właśnie we wrześniu br., uchwałą złożoną przez Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza, radni gminni (tylko Ci zrzeszeni w Klubie "Łączy Nas Gmina" i ich "satelita") przyznali sobie podwyżki diet. Wówczas debata nad projektem uchwały była długa, a podczas dyskusji nie zabrakło także emocji. Wnioskowano, że kwota powinna zostać bez zmian (obowiązująca od 2018 r.), w szczególności, że rządowy "Polski Ład" od 2022 roku obligatoryjnie ma wprowadzić wzrost o 40% wynagrodzenia dla wójta oraz wzrost wysokości diet dla radnych o 60% - co właśnie dokonało się w listopadzie.

"Diety zostały podniesione do maksymalnej kwoty", czytamy na urzędowej stronie, jednakże w uzasadnieniu do listopadowej uchwały przeczytamy także, że nowe rozporządzenie powieliło zapisy poprzedniego rozporządzenia, utrzymując procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu w odniesieniu do wielkości gminy. W konsekwencji powyższego, w § 3 pkt 1-3 rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak dotychczas, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, a podjętą w dniu 23 września 2021 r. uchwałę należy dostosować do aktualnego stanu prawnego. Zatem wszystko to co ważne odbyło się już we wrześniu.
Michał Starnowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA