I TAK BĘDZIE "WYBORNIE" - CZ. VIII


Jest rok 2018. Po upływie 4 letniej kadencji samorządowej 2014-2018, cała Polska ponownie poszła do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do władz samorządowych na kolejne 4 lata. Datę ich przeprowadzenia ustalono na niedzielę 21 października 2018 roku.

Podział Gminy Stare Babice podobnie jak cztery lata wcześniej przedstawiał się na stępująco: Okręg 1 - Blizne Jasińskiego; Okręg 2 - Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów, Okręg 3 - Latchorzew; Okręg 4 - Babice Nowe i Zielonki Parcela; Okręg 5 - Stare Babice (Ożarowska, Warszawska, Okrężna, Piłsudskiego, Kościuszki, Szembeka, Wołodyjowskiego, Mizikowskiego, Kutrzeby, Baśniowa, Małego Księcia, Kmicica, Kubusia Puchatka, Osiedlowa, Koczarska, Rynek, Okulickiego, Witosa, Sikorskiego, Dobrzańskiego, Wieruchowska); Okręg 6 - Stare Babice (Thome, Izabelińska, Kampinoska, Kręta, Krótka, Leśnych Skrzatów, Pogodna, Pohulanka, Graniczna, Polna, Sienkiewicza, Zaciszna, Zielony Zaułek, Gwiaździsta, Zielona, Bajkowa); Okręg 7 - Kwirynów i Janów; Okręg 8 - Klaudyn; Okręg 9 - Lipków; Okręg 10 - Zielonki Wieś i Koczargi Nowe; Okręg 11 - Koczargi Stare; Okręg 12 - Wojcieszyn; Okręg 13 - Wierzbin, Zalesie, Mariew, Buda i Stanisławów: Okręg 14 - Borzęcin Duży; Okręg 15 - Borzęcin Mały i Topolin. Zarejestrowano ogółem 49 list kandydatów na radnych w liczbie 49 kandydatów ze wszystkich list. W Gminie Stare Babice zarejestrowano 11 komitetów wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 13 952 osób (o 1356 więcej niż 4 lata wcześniej). Oto one, z liczbą wystawionych kandydatów: Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość (13), Komitet Wyborczy Wyborców Działajmy Razem (11), Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość (9), Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Gmina (8), Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni (2), Komitet Wyborczy Wyborców W Twojej Sprawie (1), Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Babice (1), Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Borzęcin" (1), Komitet Wyborczy Wyborców Oświata (1), Komitet Wyborczy Wyborców Łączy Nas Blizne (1), Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Rebejko (1).

Do walki o lokalny tron, czyli stanowisko Wójta Gminy Stare Babice stanęli: Jerzy Roman Prorok ze Starych Babic zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Sumka z Wierzbina zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jedna Gmina, Tomasz Szuba ze Starych Babic zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Działajmy Razem, Marcin Zając z Zielonek-Parcela zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość.

Radę Gminy wybrano 21 października 2018 roku. Spośród, jak wspomniano powyżej, 49 kandydatów, wybrano 15 osób. W okręgu wyborczym Blizne Jasińskiego wygrała Ewa Kawczyńska zdobywając 456 głosów, w Bliznem Łaszczyńskiego i Lubiczowie Leszek Poborczyk, którego poparło 235 osób. Radnym z okręgu Latchorzew został Jerzy Piętocha (225 głosów). Miejscowości Kwirynów i Janów ponownie poparły Dariusza Sobczaka (338 głosy), zaś Klaudyn wybrał Martę Pamięta (268 głosów). Część Starych Babic, czyli okręg wyborczy nr 5 poparł Lucynę Skrzeczkowską - 346 głosów, a druga część tej miejscowości (okręg wyborczy nr 6) postawiła najwięcej krzyżyków przy kandydacie Michale Starnowskim - 401 głosów. W Lipkowie mieszkańcy oddali 476 głosów na Pawła Karczmarka, w Zielonkach Wsi i Koczargach Nowych wygrał Kazimierz Lade uzyskując 176 głosów, a w Zielonkach Parceli i Babicach Nowych zwyciężył Radosław Karpiński, który zdobył poparcie 431 osób. Koczargi Stare postawiły ponownie na Henryka Kuncewicza (210 głosów), a Wojcieszyn na Sławomira Sumkę (363) - w wyborach uzupełniających wygrała Jadwiga Wasiak. Mieszkańcy okręgu wyborczego wsi Wierzbin, Mariew, Buda, Stanisławów i Zalesie wybrali Dorotę Zwolińską, na którą oddało głosy 264 osób. Reprezentantem Borzęcina Dużego został Remigiusz Fijołek - 374 głosów, a Borzęcina Małego i Topolina Krzysztof Szuba - 178 głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 65,72%.

Tradycyjnie nie zabrakło też emocji podczas wyborów na Wójta Gminy. Jak pisałem wcześniej było czterech kandydatów, a wyboru dokonano dopiero w II turze (4 listopada 2018 r.). Wójtem Gminy Stare Babice został Sławomir Sumka uzyskując poparcie 52,59% głosujących (4249 głosów), zaś Marcina Zająca poparło 47,41% mieszkańców, czyli 3831 osób (wyborców).

W VIII kadencji Z-cą Wójta był do września 2020 r Tomasz Szuba, a następnie powołano na tę funkcję Katarzynę Sońtę.

Rada Gminy Stare Babice wciąż sprawuje władze. Przewodniczącym Rady Gminy wybrany został Henryk Kuncewicz, Wiceprzewodniczącymi: Ewa Kawczyńska i Remigiusz Fijołek. Wyodrębniono też 5 komisji: Rewizyjną (Przewodniczący Krzysztof Szuba), Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Przewodniczący Remigiusz Fijołek), Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej (Przewodniczący Radosław Karpiński), Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa (Przewodniczący Leszek Poborczyk) oraz Skarg, Wniosków i Petycji (nowość) (Przewodnicząca Dorota Zwolińska).

To jest inna niż zwykle kadencja, ponieważ od ponad roku komisje i sesje w związku ze stanem epidemicznym odbywają się w trybie zdalnym (przez internet).

Michał Starnowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA