I TAK BĘDZIE "WYBORNIE" - CZ. VII


Jest rok 2014. Po upływie 4 letniej kadencji samorządowej 2010-2014, cała Polska ponownie poszła do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do władz samorządowych na kolejne 4 lata. 
Datę ich przeprowadzenia ustalono na niedzielę 16 listopada 2014 roku. W tym momencie pragniemy Państwu przypomnieć, że wprowadzone w 2012 roku nowe przepisy zniosły dwumandatowe okręgi wyborcze (a takich okręgów mieliśmy trzy).

Nowy, obowiązujący podział Gminy Stare Babice przedstawiał się następująco: Okręg 1 - Blizne Jasińskiego; Okręg 2 - Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów, Okręg 3 - Latchorzew; Okręg 4 - Babice Nowe i Zielonki Parcela; Okręg 5 - Stare Babice (Ożarowska, Warszawska, Okrężna, Piłsudskiego, Kościuszki, Szembeka, Wołodyjowskiego, Mizikowskiego, Kutrzeby, Baśniowa, Małego Księcia, Kmicica, Kubusia Puchatka, Osiedlowa, Koczarska, Rynek, Okulickiego, Witosa, Sikorskiego, Dobrzańskiego, Wieruchowska); Okręg 6 - Stare Babice (Thome, Izabelińska, Kampinoska, Kręta, Krótka, Leśnych Skrzatów, Pogodna, Pohulanka, Graniczna, Polna, Sienkiewicza, Zaciszna, Zielony Zaułek, Gwiaździsta, Zielona, Bajkowa); Okręg 7 - Kwirynów i Janów; Okręg 8 - Klaudyn; Okręg 9 - Lipków; Okręg 10 - Zielonki Wieś i Koczargi Nowe; Okręg 11 - Koczargi Stare; Okręg 12 - Wojcieszyn; Okręg 13 - Wierzbin, Zalesie, Mariew, Buda i Stanisławów: Okręg 14 - Borzęcin Duży; Okręg 15 - Borzęcin Mały i Topolin.

Nowe, stworzone okręgi zmieniły znacznie dotychczasowy podział Naszej Gminy. Zarejestrowano ogółem 39 list kandydatów na radnych w liczbie 43 kandydatów ze wszystkich list. W Gminie Stare Babice zarejestrowano 16 komitetów wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 12 596 osób (o 63 więcej niż 4 lata wcześniej). Oto one, z liczbą wystawionych kandydatów: Komitet Wyborczy Wyborców Działajmy Razem (12), Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina (10), Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni (3), Komitet Wyborczy Rozwój i Gospodarność (3), Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość (2), Komitet Wyborczy Wyborców Zdrowa Gmina (2), Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (2), Komitet Wyborczy Wyborców Latchorzewa (1), Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Koczargi (1), Komitet Wyborczy Wyborców Oświata (1), Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Borzęcin (1), Komitet Wyborczy Wyborców My Razem w Powiecie (1), Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólne Dobro (1), Komitet Wyborczy Wyborców Pokolenia Razem (1), Komitet Wyborczy Wyborców Sąsiad (1) i Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wojcieszyn (1).

Do walki o lokalny tron, czyli stanowisko Wójta Gminy Stare Babice stanęli: Tomasz Szuba ze Starych Babic zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Działajmy Razem i Krzysztof Franciszek Turek z Koczarg Nowych zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina.

Radę Gminy wybrano 16 listopada 2014 roku. Spośród, jak wspomniano powyżej, 43 kandydatów, wybrano 15 osób. W okręgu wyborczym Blizne Jasińskiego wygrała Ewa Kawczyńska zdobywając 290 głosów, w Bliznem Łaszczyńskiego i Lubiczowie Leszek Poborczyk, którego poparło 214 osób. Radnym z okręgu Latchorzew został: Jerzy Piętocha (228 głosów). Miejscowości Kwirynów i Janów poparły Dariusza Sobczaka (293 głosy), zaś Klaudyn wybrał Karolinę Bielińską (367 głosów). Część Starych Babic, czyli okręg wyborczy nr 5 poparł Lucynę Skrzeczkowską - 346 głosów, a druga część tej miejscowości (okręg wyborczy nr 6) postawiła najwięcej krzyżyków przy kandydacie Michale Starnowskim - 215 głosów. W Lipkowie mieszkańcy oddali 313 głosów na Pawła Karczmarka, w Zielonkach Wsi i Koczargach Nowych wygrał Krzysztof Kalinowski uzyskując 176 głosów, a w Zielonkach Parceli i Babicach Nowych zwyciężył Hubert Stawiski, który zdobył poparcie 212 osób. Koczargi Stare postawiły na Henryka Kuncewicza (221 głosów), a Wojcieszyn na Sławomira Sumkę (tutaj ciekawostka - wybory nie odbyły się, ponieważ zgłoszono tylko jednego kandydata). Mieszkańcy okręgu wyborczego wsi Wierzbin, Mariew, Buda, Stanisławów i Zalesie wybrali Justynę Szczepanik, na którą oddało głosy 188 osób. Reprezentantem Borzęcina Dużego został Remigiusz Fijołek - 166 głosów, a Borzęcina Małego i Topolina Krzysztof Szuba - 114 głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,81%.

Tradycyjnie już nie zabrakło też emocji podczas wyborów na Wójta Gminy. Jak pisałem wcześniej było dwóch kandydatów, a wyboru dokonano już w I turze. Wójtem Gminy Stare Babice został ostatecznie Krzysztof Turek uzyskując poparcie 50,24% głosujących (3255 głosów). zaś Tomasza Szubę poparło 49,76% mieszkańców, czyli 3224 osób (wyborców). Do dzisiejszego dnia fakt, że Pan Krzysztof uzyskał zaledwie 51 głosów więcej, na ich łączną liczbę 6479 komentowane jest różnie, a najczęściej z niedowierzaniem.

W VII kadencji Z-cą Wójta był Marcin Zając, zaś Rada Gminy Stare Babice odbyła 47 sesji i 144 komisji. Przewodniczącym Rady Gminy wybrany został Henryk Kuncewicz, Wiceprzewodniczącymi: Leszek Poborczyk i Sławomir Sumka. Wyodrębniono też 4 komisje: Rewizyjną (Przewodniczący Krzysztof Szuba), Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Przewodniczący Leszek Poborczyk); Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej (Przewodnicząca Justyna Szczepanik) oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa (Przewodniczący Sławomir Sumka).
Michał Starnowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA