I TAK BĘDZIE "WYBORNIE" - CZ. VI


Jest rok 2010. Po upływie 4 letniej kadencji samorządowej 2006-2010, cała Polska ponownie poszła do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do władz samorządowych na kolejne 4 lata.

Zarejestrowano ogółem 39 list kandydatów na radnych w liczbie 46 kandydatów ze wszystkich list. W Gminie Stare Babice zarejestrowano 10 komitetów wyborczych. Było 8 obwodów do głosowania, w tym 3 dwumandatowe (Stare Babice, Lubiczów-Latchorzew-Babice Nowe i Borzęcin Duży-Borzęcin Mały-Topolin). Uprawnionych do głosowania było 12 533 osób (o 1229 więcej niż 4 lata wcześniej). Oto one, z liczbą wystawionych kandydatów: Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota (12), Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina (11), Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Szczerbiec (7), Komitet Wyborczy Wyborców "Jedna Gmina"(2), Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata” (2), Komitet Wyborczy Wyborców Babice 2010 (1), Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Jastrzębskiej (1), Komitet Wyborczy Wyborców Blizne Za Ekranem (1), Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa (1).

Do walki o lokalny tron, czyli stanowisko Wójta Gminy Stare Babice stanęli: Adam Antoni Moraczewski ze Starych Babic zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Marek Paweł Pilaszek z Lipkowa zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Szczerbiec i Krzysztof Franciszek Turek z Koczarg Nowych zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina.

Radę Gminy wybrano 21 listopada 2010 roku. Spośród, jak wspomniano powyżej, 46 kandydatów, wybrano 15 osób. W okręgu wyborczym Blizne Jasińskiego wygrał Adam Kotwicki zdobywając 206 głosów, w Bliznem Łaszczyńskiego Leszek Poborczyk, którego poparły 204 osoby. Dwaj kandydaci z okręgu Lubiczów, Latchorzew i Babice Nowe to: Waldemar Szelenbaum 347 głosów i Julianna Maj-Kowalska - 269 głosów. Miejscowości Kwirynów i Janów poparły Dariusza Sobczaka (178 głosów), zaś Klaudyn wybrał Barbarę Pruszkowską-Kubel (174 głosy). Stare Babice, czyli okręg wyborczy nr 6 poparł Tomasza Szubę - 292 głosy i Katarzynę Gąsowską - 241 głosów. W Lipkowie i Zielonkach Wsi mieszkańcy oddali 276 głosów na Agnieszkę Kaczurbę, a w Zielonkach Parceli zwyciężył Stanisław Lesisz, który zdobył poparcie 164 osób. Koczargi Stare i Koczargi Nowe postawiły na Henryka Kuncewicza (221 głosów), a Wojcieszyn na Sławomira Sumkę (176 głosów). Mieszkańcy okręgu wyborczego wsi Wierzbin, Mariew, Buda, Stanisławów i Zalesie wybrali Beatę Skrońską, na którą oddało głosy 101 osób. Reprezentantami Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego i Topolina zostali: Krzysztof Szuba - 287 głosów i Tadeusz Wiśniewski - 276 głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,39%.


Nie zabrakło też emocji podczas wyborów na Wójta Gminy. Jak pisałem wcześniej było trzech kandydatów, a wyboru dokonano już w I turze. Wójtem Gminy Stare Babice został ostatecznie Krzysztof Turek uzyskując poparcie 61,31% głosujących (3469 głosów). Adam Moraczewski otrzymał poparcie 25,59% wyborców (1448 głosów), a Marka Pilaszka poparło 13,10% mieszkańców, czyli 741 osób (wyborców).

W VI kadencji Z-cą Wójta był Marcin Zając, zaś Rada Gminy Stare Babice odbyła 43 sesje i 140 komisji. Przewodniczącym Rady Gminy wybrany został Henryk Kuncewicz, Wiceprzewodniczącymi: Adam Kotwicki i Tadeusz Wiśniewski. Wyodrębniono też 4 komisje: Rewizyjną (Przewodniczący Waldemar Szelenbaum), Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Przewodnicząca Agnieszka Kaczurba); Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej (Przewodnicząca Julianna Maj-Kowalska) oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa (Przewodniczący Leszek Poborczyk).

Michał Starnowski, fot. Dariusz Smoliński

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA