CZAS NA SEZON ROWEROWY


Wiosna oraz nadchodzące lato skłania coraz to więcej mieszkańców do korzystania z istniejących ścieżek pieszo-rowerowych. Ale czy każdy z nas wie jak korzystać z takich ścieżek? A ilu z nas zastanawia się także, czy wolno jechać rowerem po chodniku? Dla tych, co mają jakiekolwiek wątpliwości z zakresu przepisów ruchu drogowego warto, aby zapoznali się z poniższym artykułem.

Zasady poruszania się po drogach dla rowerów/pieszych i rowerów.

Zgodnie z zapisami w prawie o ruchu drogowym czytamy, że w niesprzyjających warunkach pogodowych (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) wyjątkowo rowerzysta może korzystać z chodnika. Jest to również dopuszczone w każdym przypadku, o ile pod opieką osoby dorosłej znajduje się dziecko do lat 10 kierujące samodzielnie rowerem. Ponadto ruch rowerów na chodniku jest dopuszczony warunkowo, jeśli na jezdni dopuszczona jest prędkość wyższa niż 50 km/godz. W tym ostatnim przypadku chodnik musi mieć co najmniej 2 m szerokości. Mimo to rowerzysta jest gościem na chodniku i w związku z tym musi bezwzględnie ustępować pierwszeństwa pieszym.

Jeżeli na drodze wyznaczona jest droga dla rowerów lub rowerów i pieszych oznaczana jest następującymi znakami pionowymi.

Rowerzysta ma obowiązek korzystania z tej drogi (znak nr 1). Istotnymi są także znaki pionowe określające drogę dla pieszych i rowerów. Zatem jeżeli ustawiony jest znak nr 2 - nie wyznaczono stron poruszania się po drodze, pieszych jak i rowerzystów, ale rowerzysta musi ustępować pierwszeństwo pieszym, a jeżeli ustawiony jest znak nr 3 - wyznaczone są strony poruszania się pieszych i rowerów po drodze (według oznaczenia na znaku drogowym), jednakże pieszy w tej sytuacji i tak ma pierwszeństwo przed rowerzystą.


Na drodze dla rowerów i pieszych znajduje się niekiedy oznakowanie poziome określające strony poruszania się dla pieszych i rowerów, gdzie należy również stosować się do tego oznakowania.

Pieszemu nie wolno poruszać się po drodze dla rowerów. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Artykuł 11 Prawa o Ruchu Drogowym mówi, że pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w przypadku braku chodnika lub pobocza lub niemożności korzystania z chodnika lub pobocza.

Niemożność korzystania przez pieszego z chodnika mamy w przypadku np. prowadzenia robót drogowych na chodniku. W takim przypadki pieszy może spacerować po drodze dla rowerów, jednak jest zobowiązany (z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej) ustępować pierwszeństwa rowerowi.

Zasady wyposażania rowerów w światła.

Rower - podobnie jak inne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym musi być wyposażony w światła. Obowiązkowe światła na rowerze, to: co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem, czyli np. lampka przednia na baterie, lub dynamo; co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe; co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym, lub migającym światłem; kierunkowskazy - jeśli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Obecnie nie musimy mieć zamontowanych świateł na rowerze wtedy, gdy nie jest ono wymagane, czyli np. w dzień. Jeżeli nie zamierzamy jeździć po zmroku, możemy lampki posiadać np. w kieszeni lub w plecaku, albo nawet w domu. Jednakże odblask tylny o barwie czerwonej musimy mieć zawsze. Coraz bardziej popularnymi wśród rowerzystów jest posiadanie i używanie kamizelek, opasek, czy akcesoriów (np. plecaków), które wyposażone zostały w elementy odblaskowe.

Inne uwarunkowania

Aktualnie obowiązują przepisy, które pozwalają na jazdę rowerzystów obok siebie. Jest ona jednak możliwa po drogach mało uczęszczanych tam, gdzie ruch jest niewielki i samochód bez hamowania może wyprzedzić parę rowerzystów.

W Polsce obecnie ubezpieczenie OC dla rowerzystów nie jest obowiązkowe. Można je kupić dobrowolnie (warto to zrobić) i kosztuje ono zaledwie kilkanaście złotych rocznie. W przypadku, gdy nie posiadamy ubezpieczenia OC i wyrządzimy komuś szkodę jadąc na rowerze, rowerzysta odpowiada za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego ponosi on osobistą odpowiedzialność całym swoim majątkiem, czyli za wyrządzone szkody musi zapłacić z własnej kieszeni.
Zebrał na podstawie materiałów dostępnych w internecie
Michał Starnowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA