I TAK BĘDZIE "WYBORNIE" - CZ. II


W ostatnim numerze Naszego Niecodziennika Informacyjnego rozpoczęliśmy wątek związany z historią babickiego samorządu. Temat nie tylko jest ważny z uwagi na element historyczny wprowadzany do Gońca, ale również ważny z aspektu społecznego. Przypomina bowiem ludzi, którzy działali dla Naszej wspólnoty lokalnej.

Dziś pragniemy Wam przybliżyć Radnych II kadencji, czyli Rady działającej w latach 1994-1998. Niezmiernie ważną wydaje się być informacja, że Rada ta wybierana była dwukrotnie. Był to jedyny taki przypadek w historii babickiego samorządu.

Pierwsze wybory odbyły się 19 czerwca 1994 roku. Wybrano wtedy 24 Radnych. Przewodniczącym Rady Gminy został ponownie (jak w I kadencji) Jan Żychliński z Zielonek Parcela, zaś Wiceprzewodniczącymi - Jerzy Pietrzak z Hornówka i Jacek Leśniewski z Wierzbina. Przewodniczącymi Gminnych Komisji zostali: Rewizyjnej - Ryszard Górka z Truskawia; Oświaty, Kultury i Sportu - Kazimierz Mazurkiewicz z Mariewa; Gospodarczo - Finansowej - Feliks Jacek Racki ze Starych Babic oraz Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - Janusz Śliżewski z Blizne Jasińskiego. W pięcioosobowym Zarządzie Gminy zasiedli Radni: Marek Ferchmin z Lasek, Antoni Maciej Gąsowski ze Starych Babic i Józef Rosłon z Borzęcina Dużego. Zarząd Gminy stanowili również Wójt Stanisław Zając i Jego Zastępca - Witold Malarowski z Truskawia. Mało kto dziś pamięta, że w 1994 roku było dwóch kandydatów, którzy ubiegali się o stanowisko Wójta Gminy Stare Babice. Oprócz wspomnianego wcześniej Stanisława Zająca, drugim kandydatem na Wójta był Ireneusz Siemiątkowski - mieszkaniec Starych Babic. Wracając do Radnych II kadencji, to Radę Gminy stanowili: Krystyna Abramczyk z Wojcieszyna, Grażyna Fluder z Sierakowa, Jolanta Kleszczewska, Ryszard Kurzydło i Dionizy Śliwiński z Izabelina oraz Stefan Miecznikowski z Mościsk. Klaudyn reprezentowali Bogdan Mińkowski i Jerzy Sot, a mieszkańcy Blizne Łaszczyńskiego wybrali Sławomira Skowrońskiego. Przy stole wśród innych Radnych zasiedli również Andrzej Milewski z Koczarg Starych, Adam Moraczewski ze Starych Babic oraz Zbigniew Oracz z Latchorzewa.

Ten skład pracował zaledwie pół roku, ponieważ wraz z wybiciem północy z 31 grudnia 1994, na 1 stycznia 1995 roku z Gminy Stare Babice wydzieliła się Gmina Izabelin. Podział ten spowodował, że 5 marca 1995 roku odbyły się nowe wybory, w nowej Gminie Stare Babice, której granice administracyjne możemy obserwować do dnia dzisiejszego. 8 marca 1995 roku po długiej chorobie zmarł dotychczasowy Wójt Stanisław Zając, a nowa Rada dwa tygodnie później, tj. 17 marca 1995 roku wybrała nowego Wójta - Krzysztofa Turka. Zastępcę Wójta wybrano dopiero rok później. Od 1 lipca 1996 roku funkcję tą zaczęła sprawować Jolanta Stępniak.

Nowa Rada Gminy wybrała Przewodniczącego (Jan Żychliński) i dwóch Wiceprzewodniczących (Krzysztofa Kozłowskiego z Babic Nowych i Stanisława Wdowiarka z Wojcieszyna od 1997 roku). Przewodniczącymi Komisji Gminnych zostali: Rewizyjnej - Zbigniew Oracz z Latchorzewa; Oświaty, Kultury i Sportu - Mariusz Dżyga z Klaudyna; Gospodarczo - Finansowej - Adam Tarsała z Topolina oraz Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - Janusz Śliżewski z Blizne Jasińskiego. Zarząd Gminy stanowili Wójt i Jego Zastępca, Antoni Maciej Gąsowski i Feliks Jacek Racki ze Starych Babic oraz Józef Rosłon z Borzęcina Dużego. Wymieńmy też pozostałych z 22 wybranych wtedy Radnych: Stanisław Fijałkowski ze Starych Babic, Jan Kalinowski z Wojcieszyna, Adam Kotwicki z Blizne Jasińskiego, Jolanta Marchlińska z Zielonek, Andrzej Milewski z Koczarg Starych, Bogdan Mińkowski z Klaudyna, Wiesław Osłona z Koczarg Nowych, Leszek Poborczyk z Blizne Łaszczyńskiego, Tomasz Porębski z Borzęcina Dużego, Andrzej Rebejko ze Stanisławowa, Mariola Skotnicka z Zielonek oraz Janusz Zandberg z Lipkowa.

Radni II kadencji odbyli 36 sesji, podjęli 306 uchwał, zaś komisje odbyły łącznie 216 posiedzeń. Ciąg dalszy nastąpi.

tekst: Michał Starnowski; fot: Krzysztof Grzybowski

artykuł tej treści, prezentujący historię babickiego samorządu gminnego
ukazał się po raz pierwszy w Gońcu Babickim Nr 4/2010

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA