INTERWENCJA DOT. UL. POLNEJ

Nowa, tymczasowa utwardzona droga na tyłach domków nauczycielskich oraz prace związane z przygotowywaniem terenu pod tymczasowy parking obok szkoły wywołały emocje wśród mieszkańców, czego pokłosiem było spotkanie w terenie, w urzędzie, rozmowy i stworzenie pisma, które 6 sierpnia br. zostało złożone w Urzędzie Gminy Stare Babice. Poniżej jego treść. Mam nadzieję, że wójt stanie na wysokości zadania.

W związku z trwającymi pracami ziemnymi przy ul. Polnej w Starych Babicach, na działce gminnej tzw. pobasenowej, które polegają na częściowym utwardzaniu terenu, w celu budowy drogi dojazdowej oraz rozbudowy parkingu przy budynku szkoły podstawowej, pragniemy wyrazić swoje obawy w tym zakresie.

Rozpoczęcie prac wywołało ogólne poruszenie oraz szereg domysłów w tym zakresie, łącznie z takimi, że oto buduje się drogę dojazdową dla dewelopera, który wybudował szeregowiec przy ul. Polnej 19, a nawet takimi, że szykuje się drogę pod ewentualną sprzedaż gruntów np. terenu bezpośrednio zlokalizowanego za budynkiem nauczycielskim.
My radni, wybrani z okręgu wyborczego Stare Babice nie zgadzamy się, aby w jakikolwiek sposób iść na rękę deweloperowi, który od samego początku miał wiedzę o tym, jaką działką i o jakich parametrach dysponuje i w naszej ocenie nie zapewnił podczas budowy odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i odpowiedniego dojazdu do niej. Rozumiemy jednak sytuację zastaną po decyzjach poprzedniego wójta i potrzebę doprowadzenia tej inwestycji do końca. Mamy nadzieję, że obecny Wójt dokona wszelkich starań, aby inwestycja przy ul. Polnej 19 funkcjonowała zgodnie z prawem, nie utrudniała życia innym mieszkańcom oraz nie powodowała strat finansowych w budżecie Gminy Stare Babice.
W naszej ocenie, obecne prace przy utwardzaniu terenu i przygotowaniu dojazdu do nowej części parkingu pod szkołą niosą kilka zagrożeń:
1. Droga ta zablokuje odpływ wody z obu szeregowców w kierunku strumienia, czego efektem będą podtopienia ogródków i garaży w szeregowcu nauczycielskim. Wskazanym jest automatyczne wykonanie przepustów.
2. Osoby podjeżdżające pod szkołę nie będą korzystać z nowego dojazdu i de facto będzie on służyć tylko jako parking dla mieszkańców ul. Polnej 19.
3. Patrząc na doświadczenia w naszej gminie dotyczące tymczasowych przejazdów, dojazdy z czasem stają się drogami, tego typu droga w tym miejscu może być tylko potrzebna do wybudowania kolejnego szeregowca, a na to nie ma naszej zgody.
Nadmieniamy, że w dniu 3 sierpnia br. wraz z grupą mieszkańców z ul. Polnej przeprowadziliśmy wizję lokalną oraz odbyliśmy spotkanie robocze z Z-cą Wójta Panem Tomaszem Szubą, na którym to spotkaniu omówiliśmy celowość wykonywania tych prac oraz przybliżone terminy funkcjonowania zastępczych rozwiązań. Poruszono również kwestię uwzględnienia indywidualnego interesu mieszkańca, którego posesja i zjazdy zlokalizowane są na nowopowstałym skrzyżowaniu.
Dlatego też, mając na uwadze powyższe wnioskujemy do Pana, żeby już w bieżącym roku budżetowym rozpocząć procedurę planistyczną, dzięki której możliwe będzie uzyskanie pełnoprawnego pozwolenia na budowę (powiększenie) parkingu przy Szkole Podstawowej, a tym samym pozwoli to na stosunkowo szybkie (akceptowalne przez mieszkańców) zlikwidowanie obecnie wykonywanej prowizorki. Nadmieniamy, że od Pana decyzji w tej sprawie zależy dalsze postępowanie mieszkańców.
podpisy radnych i mieszkańców popierające wystąpienie radnych:

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA