ZBLIŻA SIĘ REMONT UL. POHULANKA

Wraz z końcem wakacji Urząd Gminy planuje zakończyć prowadzony obecnie generalny remont ulicy Lutosławskiego w Klaudynie. Droga ta otrzyma nie tylko nową nawierzchnię, ale także odwodnienie, chodniki oraz nowe oświetlenie. Na całej jej długości została wymieniona sieć gazowa. Sprzyjająca pogoda, również solidność wyłonionych w postępowaniu przetargowym wykonawców spowodowały, że roboty prowadzone są zgodnie z planem i według wszelkich przewidywań zakończą się terminowo.


Następną dużą inwestycją będzie "Wykonanie przebudowy ulicy Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej". Zamówienie przetargowe zostało udzielone w częściach. Część pierwsza - wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży drogowej i teletechnicznej. Zostanie tu wymieniona konstrukcja jezdni na długości 1240 metrów wraz z wlotami gminnych dróg poprzecznych, wybudowany chodnik i zjazdy po stronie zachodniej, po stronie wschodniej natomiast powstanie ciąg pieszo-rowerowy (ścieżka asfaltowa, wjazdy do posesji z betonowej kostki). Część druga - wykonanie robót w zakresie odwodnienia drogi, obejmujących budowę kanału deszczowego o długości 1300 metrów, 42 sztuk przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, separatora związków ropopochodnych, zbiornika retencyjnego o pojemności 37 metrów sześciennych oraz studni regulacyjnej wraz z wlotem do odbiornika. Część trzecia - wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej. Zdemontowana zostanie istniejąca linia napowietrzna wraz z dotychczasowymi oprawami oświetleniowymi. W jej miejsce powstanie nowa linia kablowa niskiego napięcia, zamontowanych zostanie 46 słupów stalowych ocynkowanych z lampami LED oraz doświetlonych będzie 9 przejść dla pieszych.

W chwili obecnej w Urzędzie Gminy rozważana jest możliwość umieszczenia w projekcie przystanków komunikacji autobusowej, co umożliwi po zakończeniu prac budowlanych skierowanie na tę drogę jednej z linii ZTM obsługujących teren naszej gminy. Przebudowa ulicy Pohulanka w Starych Babicach, Kwirynowie i Janowie na odcinku od ulicy Agawy do ulicy Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej jest zadaniem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Pozostała część zadań realizowana jest ze środków własnych. Dokumentacja projektowa opracowana była w latach 2017-2018. Z tego względu zostały ujęte w niej tylko istniejące na tamten moment zjazdy. Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy Mieszkańców posesji przyległych do ulicy Pohulanka, aby przejrzeli dokumentację projektową i zorientowali się, czy zaprojektowany jest zjazd do ich podwórka. Można pobrać ją bezpośrednio pod adresem https://starebabice.bip.net.pl/, przechodząc do następujących zakładek: Zamówienia publiczne, Postępowanie w sprawie Zamówień publicznych z_2020/ Artykuł: 5/2020 Ogłoszenie o zamówienie na wykonanie przebudowy ulicy Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej/ Część 1. Zadanie 1 dokumentacja drogowa. W przypadku braku zjazdu prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji i Rozwoju Gminy na adres rirg@stare-babice.pl

Mieszkańcy pytają się również o zmodernizowaną w zeszłym roku ul. Izabelińską, gdzie w okolicach nowego osiedla, przy przejściu dla pieszych na asfaltowej nawierzchni pojawiły się niepokojące nierówności. O kwestię pogarszającego się stanu nowej nawierzchni zapytaliśmy właściciela drogi, czyli Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz. Na podstawie uzyskanej informacji wiemy, że wiosną dokonane zostały odwierty. Badania wykazały, że odkształcenia dotyczą zarówno nawierzchni nowowykonanej, jak i niżej leżącej starej. Przyczyną prawdopodobnie jest duża zawartość asfaltu w starej nawierzchni i brak jej stabilności. Zachodzi pytanie czy do odkształceń nie doszło zaraz po tym, jak nowa nawierzchnia została wykonana i pakiet warstw (nowa+stara) były jeszcze ciepłe. ZDP zdecydował, że nawierzchnie podda dalszej obserwacji i decyzję podejmie zaraz po okresie letnim. 

Tomasz Szuba - Zastępca Wójta Gminy Stare Babice
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice
(przedruk z Gońca Babickiego nr 4/5/2020

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA