IZABELIŃSKA UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

W środę, 24 czerwca 2020 r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej CKI odbyło się spotkanie dot. wstępnego projektu uchwały krajobrazowej dla gminy Izabelin.

W obecności Wójta Gminy Izabelin oraz autora uchwały krajobrazowej prowadzono rozmowy nt. uporządkowania przestrzeni publicznej naszej Gminy. Ustawa krajobrazowa, która weszła w życie w 2015 r. ma za zadanie regulować kwestie reklam w tym szyldów (np. maksymalne powierzchnie tablic reklamowych, miejsca sytuowania reklam typu: elewacje budynków, okna budynków, balustrady, tarasy, ogrodzenia, słupy ogłoszeniowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej); obiektów małej architektury (np. kolorystykę i materiały, z których będą wykonane ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, itp. obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu czystości) oraz ogrodzeń (np. maksymalne wysokości ogrodzeń i cokołów, przezierność ogrodzeń, rodzaje materiałów, z których mają być wykonane oraz ich kolorystykę).

Dokument (uchwała) dotykać będzie nie tylko przestrzeni publicznej ale także prywatnej, dlatego warto wziąć udział w dyskusjach, aby później nie obudzić się z tzw. ręką w nocniku.

Chyba najwyższy czas, aby i w mojej gminie podjąć takie kroki.

Michał Starnowski

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA