CYRK W SOSIE WŁASNYMDom Kultury Stare Babice nie musi już tworzyć sekcji kabaretowej, czy trupy cyrkowej. Pomysł został podjęty przez Radę Gminy Stare Babice. Panie Dyrektorze informuję, że obsadę stanowią Radni z Klubu "Łączy Nas Gmina" (ŁNG). Ostatnie przedstawienie podczas Sesji Rady Gminy Stare Babice rozbawiło mnie do łez. Podobno projekt ma być rozwijany, aktorzy grają na żywo, a dzięki bezpośrednim relacjom w internecie mają coraz większą oglądalność. Żałuję tylko, że programy kabaretowe, choć śmieszne, działają na niekorzyść mieszkańców i przeciw rozwojowi Gminy Stare Babice.

Grupa 9 radnych zawiązała swój klub. Należą do niego: Ewa Kawczyńska, Dorota Zwolińska, Henryk Kuncewicz, Leszek Poborczyk, Kazimierz Lade, Paweł Karczmarek, Remigiusz Fijołek, Krzysztof Szuba i Radosław Karpiński. Osoby te przypomnijmy, to radni, którzy w wyborach samorządowych w 2018 roku startowali z komitetu wyborczego Marcina Zająca lub byli kandydatami startującymi z innych komitetów, ale takich, które popierały tego kandydata.

Członkowie Klubu "Łączy Nas Gmina" co i rusz myśląc, że działają dla dobra gminy i jej mieszkańców torpedują pomysły Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki. Na ostatniej Sesji Rady Gminy Stare Babice wbrew ustaleniom, jakie powzięto podczas zebrania sołtysów, radni z ŁNG zmienili ustaloną wspólnie przez sołtysów wysokość wynagrodzenia procentowego za inkaso za zebrane należności. Sołtysi wypracowali wspólne stanowisko, że inkaso dla wszystkich będzie wynosić 12%, a nie tak jak było dotychczas było zróżnicowane i wynosiło od 11 do 14%.

Wnioskującym był Radny Kazimierz Lade z ŁNG, który także jest sołtysem w sołectwie Koczargi Nowe-Bugaj. Niech nie dziwi więc fakt, że ów radny/sołtys złożył taki wniosek, gdyż dotychczas jego inkaso było najwyższe w gminie i wynosiło 14% - byłby zatem stratny.

Przypomnijmy, że wcześniej radni z ŁNG nie zgodzili się na procedowanie nowego, bezpośredniego sposobu przeprowadzenia wyborów sołeckich. Jawiąc się jako "murem za sołtysami" sprzeciwili się czemuś, co np. w sąsiedniej gminie Izabelin okazało się przełomem. Należy tylko przypomnieć, że zamiar wójta wówczas spodobał się mieszkańcom, a i kilku sołtysów jawnie poparło ten pomysł. Ponadto Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz zaproponował, aby zwiększyć diety sołtysów. Wójt nie powiedział nie i poprosił Przewodniczącego, żeby wskazał, jakie zadanie należy wykreślić z budżetu, aby wygospodarować pieniądze na ten cel.

Radni z ŁNG pomimo godzinnej debaty, licznych pytań i konkretnych wyjaśnień wójta zanegowali również uchwałę, która miała wprowadzić istotne zmiany budżetowe, w tym przyspieszyć przebudowę głównych skrzyżowań na terenie gminy Stare Babice, w szczególności ronda w Zielonkach i świateł na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Piłsudskiego. Projekt przedłożony przez wójta zakładał również umożliwienie zakupu kontenera mieszkalnego dla potrzebującej rodziny z zachodniej części gminy i zwiększenia środków finansowych w związku z uruchomieniem Centrum Monitoringu w Straży Gminnej Gminy Stare Babice (zatrudnieniem dodatkowych trzech osób do obsługi systemu).

Za przyjęciem zmian proponowanych przez wójta głosowali: Dariusz Sobczak, Jerzy Piętocha, Lucyna Skrzeczkowska, Marta Pamięta, Michał Starnowski, Jadwiga Wasiak i Ewa Kawczyńska. W tym miejscu należy zwrócić jednak uwagę, że Radna Ewa Kawczyńska jawnie (na wizji i fonii) przyznała się do popełnienia błędu w głosowaniu.

Za odrzuceniem zmian proponowanych przez wójta i jednocześnie za opóźnieniem inwestycji głosowali: Henryk Kuncewicz, Krzysztof Szuba, Remigiusz Fijołek, Leszek Poborczyk, Dorota Zwolińska, Paweł Karczmarek i Kazimierz Lade. I tutaj należy dodać, że Radny Remigiusz Fijołek, który również był na nie, w tym był przeciwko zakupieniu kontenera dla rodziny z Jego terenu, kilka godzin później na facebooku udostępnił post, aby wpłacać pieniądze w celu udzielenia pomocy dla tej samej rodziny. Radny Leszek Poborczyk poskarżył się, że od wielu lat w Bliznem Łaszczyńskiego nic się nie dzieje. Przypomnijmy, że swoim głosowaniem zablokował dofinansowanie budowy jednej z ulic na swoim terenie.

Radny Radosław Karpiński, jedyny z ŁNG wstrzymał się od głosowania, choć przecież chodziło o czasowe zmiany w budżecie, aby w końcu ruszyła długo wyczekiwana budowa ronda w Zielonkach-Parcela na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej. Radny ten niejednokrotnie podczas sesji RG dopytywał się wójtów, kiedy inwestycja ta ruszy. A przecież należy przypomnieć, że Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz i Radny Paweł Karczmarek, którzy na co dzień pracują w GOSiR Stare Babice, codziennie pokonują tę trasę do i z pracy.

Zatem Szanowny Czytelniku zadaj sobie pytanie, czy aby na pewno radnych z "Łączy Nas Gmina" łączy dobro tej gminy, czy może łączy ich chęć rychłego odwołania wójta, który przypomnijmy nie jest z ich opcji. Moim zdaniem ŁNG, to póki co jedna wielka pomyłka.

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA