KILKA SŁÓW O MNIE

Witam wszystkich odwiedzających tą stronę. Witam wszystkich tych, którzy trafili tu przez przypadek, jak również tych, których spotkałem na swojej drodze życia i których w jakikolwiek sposób zainteresowała moja osoba. Blog ten nie jest pierwszą stroną internetową o mnie, dawniej, wiele lat wcześniej informacje o mnie można było znaleźć na stronie internetowej strazak.akcja.pl Niestety domeny tej (nie z mojej winy) już nie ma.

  • Kilka słów o mnie.

Mam 45 lat, jestem zodiakalną wagą, wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje dzieci, wierzący i praktykujący, od urodzenia mieszkaniec Starych Babic, tutaj też w latach 1979-1987 chodziłem do szkoły podstawowej. Dalsza edukacja, to w latach 1987-1991 Liceum Zawodowe (Gastronomiczne) w Warszawie, tytuł gastronoma i oczywiście matura, pięcioletnie studia (1991-1996) w warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej, ukończone tytułem magistra inżyniera pożarnictwa i promocją na pierwszy stopień oficerski (młodszy kapitan). W latach 2014-2015 uczęszczałem także na studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Wlodkowica, gdzie poszerzałem swoje wiadomości z zakresu BHP.
  • zawodowy strażak, oficer pożarnictwa.
1996-2000 - służba w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie,
2000-2015 - służba w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu (powiat warszawski zachodni),
2015-obecnie - służba w Komendzie Główniej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z zakresem obowiązków m. in. koordynuje (nadzoruje) przebieg akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie całej Polski.

Brałem udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, w tym również w Gminie Stare Babice, wieloma z nich dowodziłem. Jestem strażakiem-ratownikiem, kierowcą i dowódcą z dużym doświadczeniem, wyszkoliłem także setki członków OSP na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Obecnie w stopniu brygadiera (odpowiednik wojskowego podpułkownika). 
  • druh w ochotniczej straży pożarnej, działacz w Związku OSP R.P.
Do OSP Stare Babice wstąpiłem 15 grudnia 1996 roku. Obecnie w jednostce piastuję funkcję Wiceprezesa OSP, ale pełniłem również funkcje Prezesa i Naczelnika.
W strukturach gminnych OSP od 2 lat jestem Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, a wcześniej przez 18 lat byłem Komendantem Gminnym (Wiceprezesem) ZOSP RP.
W strukturach powiatowych OSP w kadencji 2011-2015 byłem Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, obecnie pełnię funkcję Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
W latach 1997-2010 byłem zatrudniony w Urzędzie Gminy Stare Babice. Początkowo na umowę zlecenie, następnie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. Do moich obowiązków należała współpraca z OSP, czyli sprawowanie nadzoru nad wyszkoleniem i wyposażeniem OSP oraz nadzór nad prewencją pożarową w obiektach użyteczności publicznej znajdujących się w zasobach Gminy Stare Babice. Wykonywanie ww. obowiązków służbowych wymagało m. in. znajomości gminnego budżetu w zakresie jego wykorzystywania. Z funkcji tej zostałem zwolniony przez Wójta w 2010 roku - nieprawnie, co potwierdził wyrok w Sądzie Pracy.
  • czynny krwiodawca.
Osobiście oddałem ponad 30 litrów krwi,
Jestem pomysłodawcą i twórcą w 2011 roku Międzygminnego Klubu HDK PCK "Florian" skupiającego krwiodawców z terenu Gmin: Stare Babice i Izabelin.
Wspólnie z kolegami z klubu organizujemy akcje krwiodawstwa na tym terenie (4, 5 akcji w roku kalendarzowym). Rocznie zbieramy ok. 80 litrów krwi.
Kilka lat temu zarejestrowałem się również jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
  • redaktor i administrator.
Jestem także pomysłodawcą i współtwórcą niezależnej prasy: "Gońca Babickiego" (od 2010 roku) i "Kuriera Izabelińskiego" (od 2014 roku) oraz administratorem lokalnych stron i for internetowych, czyli Babickiego Portalika Internetowego www.babice.waw.pl i Babickiego Forum Internetowego www.babice.fora.pl (obydwa od 2005 roku) oraz Portalu Babickiego www.babice24.pl i Portalu Izabelińskiego www.izabelin24.pl oraz połączonych z nimi kontami na portalach społecznościowych facebook, twitter i google+. Warto dodać, że portalik i forum były pierwszymi niezależnymi stronami, gdzie można było od samego początku bez cenzury wypowiadać swoje zdanie na tematy związane także z życiem samorządowym.
Ponadto od 2009 roku wraz z Panem Ireneuszem Dobiech na stronie www.nadajnik-babice.pl kultywujemy pamięć o Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej, popularnie zwanej Radiostacją Babice. Administruje i uaktualniam również stronę internetową Parafii Babice - www.parafia-babice.pl - ta współpraca trwa również od 2009 roku.
  • radny Gminy Stare Babice od 2014 r.
Jestem aktywnym członkiem dwóch gminnych komisji. Znam lokalne problemy i potrzeby mieszkańców, wspieram inicjatywy wysuwane przez nich. Staram się działać jak najlepiej dla dobra wspólnoty lokalnej, włączam się w różne przedsięwzięcia. Dzięki m.in. prowadzeniu lokalnej prasy jestem na każdym zebraniu sołeckim, dlatego znam problemy mieszkańców poszczególnych wsi, a nawet ulic.
Prowadząc lokalną prasę w sąsiedniej Gminie Izabelin widzę dobre i złe strony sąsiedniego samorządu, porównuje je z działalnością mojego babickiego, wyciągam wnioski, aby w swojej działalności społecznej odwzorowywać tylko dobre przykłady.
  • Zainteresowania.
Muzyka - w latach 1991-2017 byłem wokalistą lokalnego zespołu muzycznego "THE RAZ". Graliśmy i śpiewaliśmy w różnych miejscach i dla wielu osób, w tym również na piknikach rodzinnych, parafialnych i integracjach sołeckich.
Warto dodać, że moją małą działalność gospodarczą również połączyłem z lokalnym patriotyzmem i tworzeniem bezpieczeństwa. W 2011 roku wymyśliłem (na wzór gminnej kolorystyki) tabliczki, którymi oznakowywane są domy lub posesje. Dziś, po kilku latach, gdziekolwiek się nie obejrzycie, tam spotkacie moje zielone (z czerwonym paskiem), babickie tablice. Nie trzeba więc dodawać, że prawidłowe oznakowanie ułatwia prace służbom ratowniczym, porządkowym, kurierom i listonoszom.
Uwielbiam również turystykę, w tym również turystykę górską i sporty zespołowe. Przydomowy ogródek w sezonie, tak - to lubię.

Zapraszam wszystkich do kontaktu, można mnie znaleźć także na facebooku.
tel. 796 920 796
Michał Starnowski - stan na 2018 r.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

BUNKRY W CYBULICACH MAŁYCH

TRUSKAWSKA NORDIC'KA DYCHA

KAMPINOSKIE DEBŁY O ZACHODZIE SŁOŃCA